آرشیو ماهانه: مرداد ۱۴۰۱

تغییر سقف پوشش های مالی و جانی

یکی از موارد بسیار مهم در تعیین سقف پرداخت خسارت های مالی و جانی در بیمه شخص ثالث، دیه می باشد. همانطور که می دانید هر ساله به علت افزایش دیه، نرخ بیمه شخص ثالث نیز افزایش پیدا می کند. در سال 1401 بر اساس نرخ دیه، سقف پوشش های مالی و جانی در بیمه […]

قانون خودرو های نا متعارف

قانون خودروی نامتعارف در سال 1395 برای جبران هزینه‌های سنگین خسارت خودروهای لوکس تصویب شد. در این قانون دو نوع خودروی متعارف و نامتعارف تعریف می‌شود. خودروی متعارف در هرسال، خودرویی است که قیمت آن معادل با نصف قیمت دیه در ماه حرام یا به عبارتی برابر با سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث باشد. […]

قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 1401 و جزئیات آن

بخشنامه جدید بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱ درمورد دیه نرخ دیه هرسال توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود. بر همین اساس دیه کامل انسان در سال 1401 در ماه‌های غیرحرام 600 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 800 میلیون تومان تعیین شده است. مبلغ خسارت جانی بیمه شخص ثالث 1401 یا پرداخت دیه بیمه شخص […]