آرشیو نویسنده: support

قانون جدید ثبت اطلاعات گواهینامه در بیمه شخص ثالث…

یکی از قوانین مهم بیمه شخص ثالث در سال 1401، قانون ثبت اطلاعات گواهینامه است. طبق این قانون در زمان خرید بیمه شخص ثالث، بیمه‌گذار باید اطلاعات گواهینامه افرادی که قصد استفاده از خودرو دارند را در بیمه‌نامه ثبت کند. این قانون برای شخصی‌سازی یا همان راننده محور کردن بیمه شخص ثالث است. اضافه کردن […]

سایر تبصره‌های آیین‌نامه انتقال تخفیف بیمه ثالث ۱۴۰۱

اگر فروشنده، پلاک خودرو را به نام خود تعویض کرده باشد، کلیه سوابق تخفیفات عدم خسارت او حذف می‌شود. انتقال سوابق عدم خسارت به سایرین(خریدار جدید خودرو) به معنای نقض قوانین است. برخورد قانونی با تخلفات الزامی است. انتقال تخفیفات عدم خسارت انواع خودرو به وسیله نقلیه دیگر دارای همان نوع کاربری امکان‌پذیر است. در […]

انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث

پیرو تبصره های قبلی قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، بیمه مرکزی در هشتم دی ماه ۱۳۹۹ طی بخشنامه شماره ۹۹/۴۰۱/۱۳۰۱۰۷ ، بخشنامه انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث، نحوه تعلق سوابق تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب نمود: سوابق تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث به شخص انتقال دهنده تعلق […]

تغییر سقف پوشش های مالی و جانی

یکی از موارد بسیار مهم در تعیین سقف پرداخت خسارت های مالی و جانی در بیمه شخص ثالث، دیه می باشد. همانطور که می دانید هر ساله به علت افزایش دیه، نرخ بیمه شخص ثالث نیز افزایش پیدا می کند. در سال 1401 بر اساس نرخ دیه، سقف پوشش های مالی و جانی در بیمه […]

قانون خودرو های نا متعارف

قانون خودروی نامتعارف در سال 1395 برای جبران هزینه‌های سنگین خسارت خودروهای لوکس تصویب شد. در این قانون دو نوع خودروی متعارف و نامتعارف تعریف می‌شود. خودروی متعارف در هرسال، خودرویی است که قیمت آن معادل با نصف قیمت دیه در ماه حرام یا به عبارتی برابر با سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث باشد. […]

قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 1401 و جزئیات آن

بخشنامه جدید بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱ درمورد دیه نرخ دیه هرسال توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود. بر همین اساس دیه کامل انسان در سال 1401 در ماه‌های غیرحرام 600 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 800 میلیون تومان تعیین شده است. مبلغ خسارت جانی بیمه شخص ثالث 1401 یا پرداخت دیه بیمه شخص […]